Pages

Labels

Tuesday, 29 November 2011

Menggunakan Buku Si Comel

Menggunakan Buku Si Comel. Murid-murid dapat: a)Memahami cerita Si Comel b)Melakonkan watak Binatang c) Menulis mengenai Kasih Si Comel

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Kurikulum Standard sekolah Rendah:Dunia Sains Dan Teknologi Tahun Dua

Rancanagan Pangajaran Saian Tahun 2

Contoh Rancangan Pengajran Harian Sains Tahun 2:Sebagai Bantuan dan Rujukan Kepada Guru

Friday, 25 November 2011